Samen

naar beter

Yes We Dam: inwoners Antwerpse Damwijk over klimaatrechtvaardige toekomst

Situering

Mensen in een kwetsbare positie hebben het imago dat ze niet met klimaat bezig zijn. Ze zouden enkel met ‘overleven’ bezig zijn. Terwijl ze juist duurzamer leven, met een kleinere voetafdruk dan de gemiddelde Belg. Toch dragen zij de grootste gevolgen. Ze botsen op financiële en psychologische drempels om meer structurele en bewuste keuzes te kunnen maken. Het is dus essentieel om de inzichten in de mechanismen van sociale onrechtvaardigheid mee te nemen in het klimaatdebat. 

 

Vraag

Met het project ‘Duurzaam? Yes we Dam!’ willen we de stem van mensen in een kwetsbare positie in het klimaatdebat laten horen en versterken. We gaan samen op zoek naar dromen, noden en tips voor een klimaatrechtvaardige toekomst op den Dam.  

Onze werkwijze

Samen met de inwoners van de wijk ‘Den Dam’ in Antwerpen gaan we aan de slag rond vier klimaatthema’s: duurzame voeding, circulaire economie, klimaatvriendelijke mobiliteit en groen & water.  

We organiseren laagdrempelige, verbindende buurtactiviteiten. Zo maken we het onderwerp klimaat bespreekbaar, inspireren we elkaar en werken we co-creatief aan een klimaatwin op individueel en op wijkniveau.