Samen

naar beter

Zonepeters en -meters van LETS-kringen steunen elkaar

Situering

Letsen is een manier van ruilen en samenwerken tussen mensen, zonder winstbejag en concurrentie. Om ruildiensten te waarderen, gebruiken de leden LETS-eenheden. Het gaat om occasionele hulp en het uitwisselen van kennis, vaardigheden en goederen.

Vraag

Zonepeters en -meters zijn dragende vrijwilligers die actief zijn in een 12-tal LETS-kringen in de provincie Antwerpen. Hun doel: bestaande Letskringen versterken en nieuwe helpen opstarten. Ze vragen Avansa om begeleiding.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt en ondersteunt de samenkomsten van de zonepeters en -meters waarop ze ervaringen uitwisselen en plannen maken.

  • begeleiden van de bijeenkomsten van het lerend netwerk;
  • steun bieden bij het ontwikkelen van materialen.